🧔‍♂️Pogromca

NPC o nazwie "Pogromca" oferuje nam misje na zabicie danej ilości potworów. Za każdą misję mamy do wyboru 3 różne nagrody zależne od trudności misji. Każda dalsza misja ma lepsze nagrody oraz większe wymagania na ukończenie misji. Postęp misji można sprawdzić pod komendą /pogromca

Last updated