🏡Działki

Zapytasz - po co mi działka? Otóż, możesz na niej zbudować ładny domek, magazyn, a nawet farmę! 🧑‍🌾 Farma to kolejna możliwość pozyskiwania itemów, itemy z farmy możesz wymienić na /warp rolnik na różne itemy, w tym i sety! Idealna alternatywa! ▶️ Komendy dot. działek: /p - wyświetla wszystkie komendy związane z działkami. /p auto - Wybiera losową działkę i zajmuje ją. /p claim - Zajmuje działkę na której stoisz (jeżeli jest wolna). /p home:<nr_działki> - Teleportuje na działkę o podanym id (jeżeli masz więcej niż 1 działkę). /p add - Dodaje gracza do działki (nie może budować na działce, gdy nie ma Cię na serwerze). /p remove - Usuwa gracza z działki. /p trust - Dodaje gracza do działki (może budować na działce, gdy nie ma Cię na serwerze). /p untrust - Usuwa gracza z zaufanych. /p deny - Dodaje gracza do listy osób z zakazem wchodzenia na działkę. /p undeny - Usuwa gracza z listy osób zakazanych. /p info - Informacje o działce na której stoisz. /p merge - Komenda dla rang UVIP i MVIP, pozwala na łączenie działek jeżeli są obok siebie (większy obszar do budowania, użytku).

Na /dzialki jest NPC - Bob Budowniczy, który sprzedaje różne przedmioty potrzebne do budowy na działkach w zamian za cobblestone'a

Last updated