🧔‍♂️Poszukiwacz

NPC o nazwie "Poszukiwacz" oferuje różne misje na zabijanie potworów oraz na oddawanie przedmiotów z potworów. Z każdą ukończoną misją u Poszukiwacza otrzymujemy Punkt Zdolności u Czarodzieja oraz dodatkowy procent do ogólnych obrażeń.

Last updated