🪙Aukcje

Aukcje to okazjonalne wydarzenie organizowane przez administrację. Na aukcjach są wystawiane przeróżne przedmioty, jakie można zdobyć na serwerze. Walutą, jaką możemy użyć do kupowania przedmiotów na aukcji, są monety czasu. Monety czasu zdobywamy po spędzeniu godziny na serwerze; czas do zdobycia monety możemy sprawdzić pod komendą /monety. Owy czas resetuje się do godziny, gdy wyjdziemy z serwera. Pod komendą /aukcja możemy sprawdzić rozpiskę komend:

  • /aukcja info - pokazuje informacje o danej aukcji: jaki przedmiot ktoś licytuje, jaka jest aktualna cena przedmiotu, gracz, który licytuje aktualny przedmiot, oraz czas do zakończenia aukcji.

  • /aukcja podbij - umożliwia nam podbić aktualny przedmiot o x ilość monet wyższą od postawionej przez kogoś innego.

Sklep czasu jest dostępny pod komendą /sklepczasu. Można tam znaleźć przeróżne przedmioty do kupienia za monety czasu.

Last updated