🍸Trucizna

Trucizna to warp, na którym znajdziemy NPC z craftingiem Trucizny Osy Morskiej potrzebnej do Miecza Okrytego Jadem Osy Morskiej oraz Zbroi z Zatrutej Skóry.

Last updated