⛏️Kopalnia

Kopalnia to jedna z form rozpoczęcia rozgrywki. Do kopalni można wejść przez /kopalnia. Aby otrzymać Startowy Kilof trzeba kliknąć przycisk, który jest opisany hologramem. Po odebraniu kilofa, można iść odebrać Zadania u Górnika, a po ukończeniu ich otrzymuje się nagrody.

📝 Potrzebne komendy na tym warpie: - /cobble [on/off] - włącza/wyłącza dropienie cobblestone'a - /cobble wymien - wymienia cobblestone'a na staki (x64) - /drop [on/off] - włącza/wyłącza drop z kamienia - /gornik - wyświetla postęp misji u górnika - /ulepszkilof - ulepsza kilof zdobyty na kopalni po kliknięciu przycisku

📝 Dropy z kopalni: - Żelazo: 2% - Złoto: 1% - Diament: 0.5% - Szmaragd: 0.1% - Żelazne Ulepszenie: 0.7% - Złote Ulepszenie: 0.3% - Diamentowe Ulepszenie: 0.1% - Skrzynia Górnika: 0.05% - Skrzynia Energii: 0.03%

U Villagerów możesz kupować miecze, zbroje oraz zdobywać przedmioty za cobblestone'a.

Kilof, który otrzymałeś jest podpisany i może nim kopać tylko właściciel, a po wykopaniu odpowiedniej ilości kamienia kilof wpisz komendę /ulepszkilof, aby go ulepszyć - będziesz również potrzebować materiał odpowiednio dobrany do kilofa.

TIP: Jeśli masz za dużo cobblestone'a i nie masz miejsca użyj komendy /cobble wymien lub /wymien

Last updated