💼Niesamowita Skrzynia MineStop

Słabsze dropy: 32x Magiczny Element 1x LEGENDA - Ranga 5x64 Nieskazitelny Diament 8/16x Odłamki Rdzenia 1x Księga Wzmocnienia 1/3x Zwykła Skrzynia MineStop Lepsze dropy: Młot z Białego Australium (Sharpness 11500) Set z Biłaego Australium Buty Nieumarłego +3 1x Niesamowita Skrzynia MineStop 3x64 Rozdymek 2x Amulet Potęgi 6x64 Mityczna Wzmocniona Energia Najlepsze dropy: 1/2x Klucze Australium Tytanowa Energia 15% 1x Wzmocniony Amulet Potęgi

Last updated