💼Skrzynia Górnika

Słabsze dropy: 5/8x Żelazo 3/6x Złoto Lepsze dropy: 2/4x Diament 1/2x Szmaragd Zniszczony Set Górnika (+200HP, Buty +3% Speed) Zniszczony Miecz Górnika (Sharpness 1250) Najlepsze dropy: Amulet Górnika (Po użyciu otrzymujesz efekt szybszego kopania na 10 minut.)

Last updated