🧔‍♂️Czarodziej

Czarodziej to NPC, u którego otrzymujemy punkty zdolności za wykonanie jakiejkolwiek misji u innych NPC. Punkty zdolności można użyć, aby uzyskać dodatkowe statystyki do naszego konta. Punkty możemy rozdać w statystyki:

  • Dodatkowe Obrażenia

  • Dodatkowa Obrona

  • Wzmocnienia Krytyka

  • Szansa na Odbicie Ciosu

Last updated