💼Skrzynka Dnia

Słabsze dropy: 32/64x Sztabki Wzmocnionej Energii 32/64x Mitycznej Skały 3x Smocze Wiedze 64x Nieskazitelne Diamenty 1x Ulepszenie Australium 2/4x Odłamki Rdzenia 8x Księgi Śmierci Lepsze dropy: 48x Rozdymek 1x Księga Wzmocnienia 8x Magiczny Elementy 1x Amulet Potęgi

Last updated